La Ruta del Bon Pa a València


La Ruta del Bon Pa a València

Panàtics es una plataforma para reconocer a los panaderos que trabajan por el pan de buena calidad.

Panàtics és una plataforma que pretén acollir a totes aquelles persones, entitats, organismes i empreses que estimen i treballen amb l’objectiu de fer pa ben fet i que volen posicionar aquest producte en el lloc que es mereix. Panàtics vol reconèixer a tots els professionals que busquen l’excel·lència del treball dia a dia, la millor llavor per aconseguir el millor pa.

La ruta del Buen Pan se inició en Barcelona en 2014, en 2016 están organizando la ruta en Valencia probando aproximadamente 200 panaderías para hacer una selección de los panaderos que trabajan por un pan de calidad y saludable:

Más info: Ruta del Bon Pa València

Si queréis manteneros actualizados en el Facebook de panàtics y en el de los Panaderos y Pasteleros de la Comunidad Valenciana

Hay 1 comentario